මත්පැන් භාවිතය ඉහළ ගොස් ඇත්තේ සුළු ප්‍රතිශතයකින්.

Tuesday, 12 March 2013 - 12:54

%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

පසුගිය 2011 වසරට සාපේක්ෂව 2012 වසරේ මත්පැන් පරිභෝජනය ඉහළ ගොස් ඇත්තේ ඉතා සුළු ප්‍රතිශතයකින් බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව මෙම අදහස් පළ කළේ මෙරට මත්පැන් පරිභෝජනය ලොව සිව්වන තැනට පත්ව ඇති බවට එක්තරා සමීක්ෂණ ආයතනයක් සිදුකළ සමීක්ෂණයකින් තහවුරු වන්නේ යැයි වෙබ් අඩවියක පළ වූ වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකට අනුවයි.

[MP3]s55044[/MP3]