ගාස්තු ඉහළ යන්නේ සියයට 7කින්. - ගැමුණු.

Tuesday, 12 March 2013 - 13:01

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+7%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94.

දැනට ගණනය කර තිබෙන ආකාරයට පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළ දැමෙන්නේ සියයට 7කට ආසන්න අගයකින් බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය අද (12) ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ පිළිබද අදහස් දක්වන ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න එක් එක් කාණ්ඩය අනුව බස් ගාස්තු ඉහළ යන ආකාරය පැහැදිලි කළා.

 
[MP3]s55047[/MP3]