ජිනීවා යෝජනාව ගැන ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමෙරිකාව ලෝකය දැනුවත් කරයි.

Thursday, 14 March 2013 - 13:01

%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.


ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඇමෙරිකාව ගෙන එන යෝජනාවලිය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය දැනටමත් ප්‍රකාශ කර ඇතැයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතීන්ගේ ජිනීවා කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත රවීනාත ආරියසිංහ මීට පෙර කළ ප්‍රකාශයෙන් එම ස්ථාවරය පැහැදිලි වූ බවයි අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. අදාළ යෝජනාවලිය මානව හිමිකම් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ බවට ඇතැම් වාර්තාවල පළ වූ පුවත් සම්බන්ධයෙන් විමසීමේදී විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේ බව කියා සිටියා.