ත්‍රිකුණාමලයට ගොඩබෑ අයි. ඕ.සී පෙට්‍රල් ගැන යලිත් චෝදනා.

Thursday, 14 March 2013 - 13:23

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B6%E0%B7%91+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%95.%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F.


ලංකා අයි. ඕ.සී. සමාගම  ත්‍රිකුණාමලය වරායට පෙට්‍රල් ගොඩබා ඇත්තේ  තෙල් සංස්ථාවේ ගොඩබෑමේ ක්‍රමවේදයට සම්පූර්ණයෙන් පටහැනි ආකාරයෙන් බවට, තෙල් සංස්ථාවේ ජාතික සේවක සංගමය යළිත් චෝදනා කරනවා. එහි ලේකම් ආනන්ද පාලිත කරන මෙම චෝදනාව,  ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළා.

 

මේ තෙල් සංස්ථාවේ ජාතික සේවක සංගම් ලේකම් ආනන්ද පාලිතගේ චෝදනාව සහ ඊට අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ලබා දුන් පිළිතුරයි.

[MP3]s55183[/MP3]