රනිල්ගේ ලැයිස්තුවෙන් සජිත් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට.

Friday, 15 March 2013 - 19:02

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස යළිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට නිළ බලයෙන් පත් කළ හැකි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙසයි. 85 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් 20 දෙනෙකු පක්ෂ නායකයාට නිළ බලයෙන් පත් කළ හැකියි. ඒ අනුව අද වන විට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් සාමාජිකයන් 17 දෙනෙකු ඊට පත් කර සිටියා. සජිත් ප්‍රේමදාස මන්ත්‍රීවරයාට ද පක්ෂ නායකයාගේ ලැයිස්තුවෙන් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකත්වය ලබාදීමත් සමග එම සංඛ්‍යාව 18 දක්වා ඉහළ යනවා. මීට පෙර සජිත් ප්‍රේමදාස මන්ත්‍රීවරයා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය නියෝජනය කළේ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා නිළ බලයෙන් එහි සාමාජිකයෙකු වීම හේතුවෙන්. ඔහුට නියෝජ්‍ය නායක ධුරය අහිමිවීමත් සමග කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකත්වය ද අහෝසි වුණා.