අත්අඩංගුවට ගත් කන්ටේනර් 2 කේ එතනෝල් ලීටර් 62,000 ක්.

Saturday, 16 March 2013 - 12:56

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8A+2+%E0%B6%9A%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+62%2C000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

පසුගිය බදාදා රාත්‍රියේ තොටළඟ - ඉඟුරුකඬේ මංසන්ධියේදී සුරාබදු නිලධාරින් විසින් ස්ප්‍රීතු බවට සැක පිට අත්අඩංගුවට ගත් කන්ටේනර් දෙකේ එතනෝල් තිබූ බවට අද තහවුරු වුණා. පසුගිය බදාදා මෙම කන්ටේනර් දෙක අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවත්, සුරාබදු නිලධාරින්ට එම කන්ටේනර් විවෘත කිරීමට අද දිනය වනතෙක් රේගුව විසින් ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත්, අද උදෑසන මෙම කන්ටේනර් දෙක විවෘත කළ අවස්ථාවේ එහි තිබූ බැරල් 310 ක එතනෝල් තිබූ බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. එක් බැරලයක ලීටර් 200 ක් පමණ අඩංගු වූ අතර ඒ අනුව කන්ටේනර් දෙකේම එතනෝල් ලීටර් 62,000 ක් තිබූ බවටයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.

 
මේ වනවිට, මෙම එතනෝල් පිළිබඳ රස පරීක්ෂක වාර්තාව සඳහා අවශ්‍ය සාම්පල රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදී ඇති බව සඳහන්. මෙම එතනෝල්හි අඩංගු ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය සියයට 96 ක් වන බවටයි එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේ. එමෙන්ම, එම එතනෝල් ප්‍රමාණයේ වටිනාකම මෙතෙක් ගණන් බලා නොමැති බව සඳහන්.