එතනෝල් කන්ටේනර් පිළිබඳ රේගු වාර්තාව සඳුඳා.

Saturday, 16 March 2013 - 18:50

%E0%B6%91%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B3%E0%B7%8F.

මතභේදයට තුඩු දුන් එතනෝල් ලීටර 62,000 ක් අඩංගු කන්ටේනර් දෙකට අදාළ රේගු කටයුතු සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වාර්තාව සඳුදා වනවිට සකස් කර අවසන් කරන බව රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් විජේවීර ප්‍රකාශ කළා. මෙම කන්ටේනර් දෙක අද විවෘත කෙරුණේ රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සහ සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේයි.

[MP3]s55352[/MP3]