මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල විවෘත කෙරේ. පළමු මගියා ජනපති මහින්ද.

Monday, 18 March 2013 - 12:52

%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF.


 

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී වූ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් මෙරට ඉදිවූ දෙවන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල වන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල අද පෙරවරුවේ නිල වශයෙන් විවෘත කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මත්තල ඉදිවූ රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ධාවන පථයට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ප්‍රභූන් රැගත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ඒ 340 වර්ගයේ යානය පෙරවරු 10.54 ට ගොඩබස්වනු ලැබුවේ සෙත් පිරිත් සඤ්ඤායනා මධ්‍යයේයි. ඒත් සමග ගුවන් තොටුපලේ මෙහෙයුම් කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ වුණා.

[MP3]s55460[/MP3]