මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ විවෘත කරමින් ජනපති මහින්ද චින්තනයේ අරුත පහදයි.

Monday, 18 March 2013 - 19:14

%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.

මහින්ද චින්තනය තුළින් සිදුකෙරෙන්නේ පවතින දේ ගොඩනගා අලූත් දේකුත් ගොඩනැගීම බව ජනාධිපතිවරයා අද (18) ප්‍රකාශ කළා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මේ බව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ මත්තල දී අද (18) විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුවයි. මත්තල ගුවන් තොටුපළ විවෘත කළ අද දිනය මෙරට ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා දිනය ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයට පත් කළා.

[MP3]s55485[/MP3]