65 පැන්න සියයට 22 කගේ කටේ දත් නැහැ.

Tuesday, 19 March 2013 - 12:52

65+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+22+%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.

වයස අවුරුදු 65 ඉක්ම වූ වැඩිහිටියන්ගෙන් සියයට 22කගේ මුවේ එක් දතක් හෝ නොමැති බව මේ වන විට වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. වයස අවුරුදු 65 වන විට නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ මුඛයේ අවම වශයෙන් දත් 20ක් වත් පැවතිය යුතුයි. මෙම තත්ත්වය පිළිබදව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - දන්ත සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාරගෙන් විමසීමක් කළා.
 
[MP3]s55523[/MP3]