කරුණානිධි ඉන්දීය කොංග්‍රස් සන්ධානයෙන් ඉවත් වෙයි.

Tuesday, 19 March 2013 - 12:56

%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ජිනිවා මානව හිමිකම් සමුළුවේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් අනුගමනය කරන ලෙස බල කරන කරුණානිධිගේ ඩී.එම්.කේ. පක්ෂය ඉන්දීය කොංග්‍රස් සන්ධානයෙන් ඉවත් වන බව අද (19) ප්‍රකාශ කළා. තමිල්නාඩු ඞී.එම්.කේ. පක්ෂය කොංග්‍රස් සන්ධානයේ ප්‍රබල සහායක පක්ෂයක්. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඇමරිකානු යෝජනාවට ඉන්දියාව සහාය පළ කළ යුතු අතරම එය ප්‍රබල ස්වරයකින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු යැයි කරුණානිධි ඉන්දීය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියා. මානව හිමිකම් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වී ඇති ශ්‍රී ලංකාව පිළිබද යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ ස්ථාවරය අද (19) ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.
 
ඊට පෙර කොංග්‍රස් රජයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාවරයා ඇතුළු නියෝජිතයන් ඞී.එම්.කේ. පක්ෂ නායක කරුණානිධි සමග සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. එහිදී සිය ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට කොංග්‍රස් රජය සහතික වූ බවයි කරුණානිධි ප්‍රකාශ කළේ. එහෙත් ඉන්දියාවේ ස්ථාවරය පිළිබදව ඩී.එම්.කේ. පක්ෂය සහ කොංග්‍රස් රජය අතර සම්මුතියක් ඇති වී නැහැ. ඉන් අනතුරුවයි සන්ධාන රජයෙන් ඉවත් වන බව ඩී.එම්.කේ. පක්ෂය නිවේදනය කළේ.