ඇමරිකානු යෝජනාවේ සැබෑ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයට කියයි.

Wednesday, 20 March 2013 - 19:20

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%91+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව මානව හිමිකම් සමුළුවේ නිර්නායකවලට පටහැනිව සකස් කළ එකක් බව අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ අද ප්‍රකාශ කළා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සමුළුව අමතමින් අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ මෙම වාර්තාවට සාවාද්‍ය කරුණු රැසක් ඇතුළත් වී ඇති බවයි. ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුවේ නවතම තොරතුරු ඇතුළත් විශේෂාංගයයි මේ.
 
[MP3]s55616[/MP3]