නවකවදය නැවැත්වීමට නව යෝජනාවක්.

Thursday, 21 March 2013 - 13:55

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

විශ්වවිද්‍යාලවල සිදුවන නවක වදය නවතාලීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කලේ විශ්වවිද්‍යාලවලට නවක සිසුන් බඳවාගන්නා කාලසීමාවන් තුළදී විශ්වවිද්‍යාල තුලට ඇතුල්වීමට මාධ්‍යයට අවස්ථාව ලබාදී ඒවා ආවරණය කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වන ලේකම් ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න.

[MP3]s55669_1[/MP3]

නවක වදය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ආසන්තම සිදුවීම වාර්තා වූයේ පසුගිය 17 වැනිදා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. එහිදී නවක සිසුන්ට ආහාරයට ගැනීමට නොහැකි ආහාර බලහත්කාරයෙන් කැවීමට උත්සාහ දරා ඇති බවයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශිෂ්‍ය කටයුතු භාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කීර්ති මාවැල්ලගේ සදහන් කළේ.

[MP3]s55669_2[/MP3]

කෙසේ වෙතත් එම නවකවදය සම්බන්ධයෙන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ශාන්ත හෙන්නානායක පළකලේ මෙවන් අදහසක්.

[MP3]s55669_3[/MP3]