ඉරාන යුධ නෞකා දෙකක් කොළඹ වරායේ.

Friday, 22 March 2013 - 13:23

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0+%E0%B6%B1%E0%B7%9E%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A.ඉරාන නාවික හමුදාවට අයත් යුධ නෞකා දෙකක් කොළඹ වරායේ මේ වනවිට නැංගුරම් ලා තිබෙනවා. ඉරාන කොමේනි නාවික විශ්වවිදයාලයේ කැඩෙට් භටයන් පිරිසක් රැගත් කහග් සහ සබලාන් නැමැති මෙම යුද නෞකා දෙක මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ, සමුද්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාවක් සඳහායි. ඊයේ කොළඹ වරාය වෙත සේන්දු වූ නෞකා දෙකේ අණදෙන නිලධාරින් නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඹගේ හමුවේ සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා.