හිටපු ජනපති මුෂාරෆ් හෙට පාකිස්ථානයට.

Saturday, 23 March 2013 - 12:57

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%86%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7.පාකිස්ථානයේ හිටපු ජනාධිපති පර්වේස් මුෂාරෆ්ට නැවත සියරටට පැමිණීම සඳහා පැවති අවසන් බාධකය ද ඉවත් වී ඇති බව පාකිස්ථාන වාර්තා සඳහන් කළා. ඒ ඔහු පාකිස්ථානයට පැමිණි වහාම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවදානම තුරන් වීමයි. හිටපු ජනාධිපති මුෂාරෆ්ට එල්ල වී ඇති චෝදනා වෙනුවෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන අපේක්ෂිත ඇප පාකිස්ථාන අධිකරණය මගින් ඊයේ ලබාදී තිබෙනවා. මේ නිසා මුෂාරෆ් හෙට දිනයේදී දකුණුදිග පාකිස්ථානයේ කරච්චි නුවරට පැමිණෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි. මීට පස් වසරකට පෙර බලයෙන් ඉවත් වූ හිටපු හමුදා පාලකයා පසුගිය කාලය තුළ ලන්ඩනයේ සහ ඩුබායි හි ජීවත් වුණා. මීට පෙර කිහිප වතාවක්ම පාකිස්ථානය වෙත පැමිණීමට සැලසුම් කළ ද මුෂාරෆ්ට එම අවස්ථාවල ඒ සඳහා අවස්ථාව හිමිවූයේ නැහැ.