වන අලි ප්‍රහාරවලින් ජීවිත හානි සිදුවන්නේ නොසැලකිල්ලෙන්.

Sunday, 24 March 2013 - 12:48

%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

වන අලින්ගේ ප්‍රහාරයන්ට ලක්ව මිනිස් ජීවිත අහිමි වීමේ සිද්ධිවලින් සියයට 85 කටම හේතුවී ඇත්තේ පුද්ගලයන්ගේ නොසැළකිල්ල බව වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එච්.ඞී. රත්නායක කියා සිටියේ වන අලින්ගේ තර්ජන ඇති ප්‍රදේශවල රාත්‍රි කාලයේ තනිව ගමන් කිරීම, බීමත්ව ගමන් කිරීම, දර කැඞීමට යෑම වැනි හේතූන් නිසා මෙලෙස වැඩිපිරිසක් වන අලි ප්‍රහාරයන්ට ලක්ව ඇති බවයි.

 
[MP3]s55862[/MP3]