පරිසර දූෂණයෙන් කොළඹ ජල සැපයුමට බලපෑම්.

Sunday, 24 March 2013 - 12:49

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

කැළණි ගඟට මුදා හැරෙන ඛනිජ තෙල් සහ වෙනත් කර්මාන්ත ශාලා අපද්‍රව්‍ය නිසා අඹතලේ පවිත්‍රාගාරයේ ජලය පිරිපහදු කිරීමේ කටයුතුවලට බාධා සිදුවන බව ජල සම්පාදන ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා. එහි පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී සුමිත සුමනවීර ප්‍රකාශ කළේ ගඟ දෙපස පිහිටා ඇති පෞද්ගලික කර්මාන්ත ශාලා මෙන්ම රජයේ ආයතනද කැළණි ගඟට රසායනික අපද්‍රව්‍ය මුදාහරින බව මෑතකදී සිදුකළ සමීක්ෂණයකින් හෙළිව ඇති බවයි. අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට පිරිපහදු කිරීමට අවශ්‍ය ජලය ලබා ගන්නේ කැළණි ගංගාවෙන්.

 

මෙලෙස, ඛනිජ තෙල් සහ විවිධ වර්ණකයන් අඩංගු ජලය ද පැමිණීම නිසා ඇතැම් අවස්ථාවලදී පිරිපහදු කටයුතු නවතා දැමීමටද සිදුවන බව සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කියා සිටියා. මෙය කොළඹ නගරය ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශවලට ජලය සපයන අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ කටයුතුවලට බරපතල බාධාවක් වී ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

 

[MP3]s55863[/MP3]