මාතලේ සමූහ මිනීවලේ කාලය ගැන පූර්ව නිගමනයක්.

Monday, 25 March 2013 - 7:17

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

මාතලේ රෝහල් භූමියෙන් හමුවූ සමූහ මිනීවලේ කාලය පිළිබඳව පූර්ව නිගමනයකට පැමිණ ඇති බව ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව පවසනවා. මිනී වලෙන් හමුවූ රන් මුදු ආශ්‍රයෙන් එම නිගමනවලට පැමිණීමට හැකිවූ බවයි ඔහු කියා සිටියේ. මීට අමතරව සමූහ මිනී වල ආසන්නයේ ඇති කසල බැහැර කරන ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමුවූ බව ඔහු කියා සිටියා. එහි කසල දිරායාම හේතුවෙන් මිනිස් අස්ථි කොටස් දිරායාම වේගවත් වී ඇති බවයි මහාචාර්යවරයා කියා සිටියේ. මේ සම්බන්ධයෙන් පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිය හා තමන් එක්ව සකස් කළ පිටු 54 ක වාර්තාව පසුගිය 23 වැනිදා අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ බවද ඔහු කියා සිටියා.

 

[MP3]s55898_1[/MP3]
 

ඒ පිළිබදව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන මහාචාර්යවරයා.

 

[MP3]s55898_2[/MP3]

 

මාතලේ රෝහල් භූමියේ ජීව වායු ඒකකය ඉදිකිරීමට බිම් සකස් කිරීමේ දී මෙම සමූහ මිනී වළ හමුවූයේ පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 23වැනිදායි. පෙබරවාරි මස 12 වැනි දින මාතලේ සමූහ මිනිස් වළේ සිදුකරන ලද කැණීම් කටයුතු අවසන් වුණා. එහිදී මිනිස් අස්ථි කොටස් 154ක් හමුවූ අතර ඉන් 141ක් මිනිස් හිස් කබල් වනවා.