ඉරානය, ඉරාක ගුවන් සීමාව භාවිත කිරීම ගැන ඇමරිකාවේ කනස්සල්ල.

Monday, 25 March 2013 - 7:33

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD.

සිරියානු රජයේ හමුදා වෙත අවි සැපයීම සඳහා ඉරාක ගුවන් කලාපය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව කණස්සල්ල පළ කර තිබෙනවා. ඉරානය විසින් සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් වෙත අවි සැපයූ බවටයි ඇමරිකාව චෝදනා කරන්නේ. ඒ සදහා ඉරාක ගුවන් සීමාව භාවිතා කර ඇති බව ද ඔවුන් පවසනවා. ඇමරිකානු ආරක්ෂක ලේකම් ජෝන් කෙරීගේ ඉරාක සංචාරය අතරතුර අගමැති නූරි අල් මලිකි සමග පැවැති සාකච්ඡාවකදී මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඇමරිකානු නව රාජ්‍ය ලේකම්වරයාගේ පළමු ඉරාක සංචාරය මෙය වන 2009 වසරෙන් පසු ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු නිලධාරියෙකු ඉරාකයට පැමිණි ප්‍රථම අවස්ථාව ද මෙය වනවා.