වරිපනම් නොගෙවූ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන 30 ක් කො.ම.න. සභාවට පවරාගැනීමේ සූදානමක්.

Monday, 25 March 2013 - 12:54

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+30+%E0%B6%9A%E0%B7%8A++++++%E0%B6%9A%E0%B7%9C.%E0%B6%B8.%E0%B6%B1.+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


 

වරිපණම් බදු ගෙවීම පැහැර හැර ඇති කොළඹ නාගරික සීමාවේ පිහිටා තිබෙන අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන ඉදිරියේදී කොළඹ මහ නගර සභාව වෙත පවරා ගන්නා බව එහි නාගරික භාණ්ඩාගාරික කේ.ඞී. චිත්‍රපාල ප්‍රකාශ කළා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන 30 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මෙලෙස වරිපනම් බදු ගෙවීම පැහැර හැර ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් කෝටි 70 ඉක්මවන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේද කරුණු විමසා ඇති අතර ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය ආයතන නොවන බැවින් කොළඹ මහ නගර සභාවට එම ආයතන පවරා ගැනීමේ නීතිමය බලතල පවතින බවයි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී මහ නගර සභාවේ අනුමැතිය ඇතිව මෙම ආයතන පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බව නාගරික භාණ්ඩාගාරිකවරයා ප්‍රකාශ කළා.

[MP3]s55918[/MP3]