මුස්ලිම් විරෝධය අසාර්ථකයි.

Monday, 25 March 2013 - 19:07

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.

මුස්ලිම් ජනතාවට සිදුවන හිරිහැර වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස රජයට බල කරමින් දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල අද (25) හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. මුස්ලිම් අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් මෙය අද (25) දිනයේ දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ.
 
[MP3]s55944[/MP3]