මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි.

Tuesday, 26 March 2013 - 8:09

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.

මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. ඒ පිළිබද හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන විශේෂාංගය.

[MP3]s55961[/MP3]