උගත් පාඩම් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න. රනිල්ගෙන් යළි ඉල්ලීමක්.

Tuesday, 26 March 2013 - 18:27

%E0%B6%8B%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ආණ්ඩුව විසින් පත් කළ උගත් පාඩම් කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොකරන්නේ මන්දැයි විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ යළි ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. බියගම මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සන්නිවේදන බලකා නියෝජිතයින්ගේ හමුවකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා අද මේ බව සඳහන් කර සිටියා. එහිදී විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ආණ්ඩුව ජනතාව පසුපස සැඟවී ප්‍රශ්නවලින් ගැළවීමට උත්සහ දරන බවයි.

[MP3]s56000[/MP3]