රු. මිලියන දහසක් ඉල්ලා දමිතාගෙන් සේමිණීට එන්තරවාසියක්.

Wednesday, 27 March 2013 - 7:42

%E0%B6%BB%E0%B7%94.+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ජනප්‍රිය නිලියක් වන දමිතා අබේරත්න තවත් ජනප්‍රිය නිළියක් වන සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩගෙන් රුපියල් මිලියන දහසක වන්දියක් ඉල්ලා එන්තරවාසියක් යවා තිබෙනවා. පසුගියදා සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩ විසින් තමන්ට අපහාස වූ බව පවසමින් රුපියල් මිලියන 500 ක වන්දි ඉල්ලා ගොනු කළ නඩුවෙන් තමන්ට අපහාසයක් වූ බව පවසමිනුයි දමිතා අබේරත්න මෙම එන්තරවාසිය යවා ඇත්තේ. දමිතා අබේරත්න ප්‍රකාශ කරන්නේ ඇය සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩට අපහාස කර නොමැති බවයි.

[MP3]s56011[/MP3]

පසුගියදා පෞද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාවකට අදහස් දක්වමින් දමිතා අබේරත්න තමන්ට අපහාස වන ප්‍රකාශයක් සිදුකර ඇති බව පවසමින් සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩද රුපියල් මිලියන 500 ක් ඉල්ලා කොළඹ දිසා අධිකරණයේ නඩුවක් පැවරුවා.