රජයේ රෝහල්වලින් රෝගීන්ට බිල්පතක්.

Wednesday, 27 March 2013 - 7:47

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවෙන් ලබාගන්නා සේවාව පිළිබඳව ජනතාවට අවබෝධයක් ලබාදීමට රෝගීන් සඳහා ඔවුන් ලබාගන්නා සේවාවේ අගය සඳහන් කළ බිල් පතක් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඒ අනුව රජයේ රෝහල්වල නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට පිටව යාමේදී ඔවුන් ලබාගත් සේවාවන්ට රජය විසින් දැරූ මුදල සඳහන් කර බිල් පතක් ලබාදෙන බවයි සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලලිත් දිසානායක කියා සිටියේ.

[MP3]s56012[/MP3]