ඔබාමාගේ ආරක්ෂාව කාන්තාවකට.

Wednesday, 27 March 2013 - 13:11

%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7.


ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා රහස්‍ය සේවයේ අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස පළමු වතාවට කාන්තාවක් පත් කර තිබෙනවා. එම තනතුරට පත් ජූලියා පියසන් වසර 30 ක කාලයක ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය සේවයේ අත්දැකීම් සහිත නිලධාරිනියක ලෙසයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. මෙම ඒකකයට ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ පවුලේ ආරක්ෂාව ඇතුළුව එරට සිදුවන මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ සොයා බැලීමේ වගකීම ද පැවරෙනවා. මෙම තනතුරට සුදුස්සෙකු පත් කිරීමේදී කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවන අතර ජනාධිපතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි පුද්ගලයෙකු පත් කිරිමේ අවස්ථාව හිමිවනවා.