ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි විරෝධතා නවත්වන්න. ජයලලිතා.

Thursday, 28 March 2013 - 15:41

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F.

ශ්‍රි ලංකාවට එරෙහි තමිල්නාඩු විරෝධය නව මුහුණුවරකට පැමිණ තිබෙනවා. මේ අතර අයි.පී.එල්. තරඟ සඳහා ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිඩකයින් සහභාගිවීම සම්බන්ධයෙන් ද ඉන්දියාවේ තවමත් පවතින්නේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්.

[MP3]s56123[/MP3]