කොළඹ පැතිරෙන සන්නිපාත උණ ඉන්දියාවෙන් පැමිණියා ද ?

Friday, 29 March 2013 - 13:12

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%AB+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%AF+%3F

ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණ ආපනශාලාවල සේවය කරන සේවකයන්ගෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දිනවල පැතිර යන උණ සන්නිපාතය පැතිර යන බවට සෞඛ්‍ය අංශ සැක මතුකරනවා. මේ වනවිට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ආපනශාලාවල සේවය කරන සේවකයන්ට උණ සන්නිපාතය වැළඳී ඇති බවට අනාවරණය වී ඇති බවයි කොළඹ මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රදීප් කාරියවසම් පැවසුවේ. ඉදිරියේදී තවදුරටත් රෝගය පැතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා සියලූ ආපනශාලා සේවකයන්ට එන්නත් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.
 
[MP3]s56171[/MP3]