ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම සඳුදා දිවයිනට.

Saturday, 06 April 2013 - 12:38

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7. 

ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත කණ්ඩායමක් ලබන සඳුදා සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණෙන බව හින්දු පුවත්පත අද (06* සනාථ කළා. ඉන්දු -         ශ්‍රී ලංකා සබඳතා විවිධ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන අතරතුර මෙම චාරිකාව සිදුවීම විශේෂයි. ඉන්දියාවේ දේශපාලන ප්‍රවණතාවන්ද දැන් මෙරටට අතිශයින් වැදගත්.

 
[MP3]s56658[/MP3]