සංචාරක සීමා ලිහිල් කරන්න. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඉල්ලීමක්

Wednesday, 10 April 2013 - 18:35

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A


ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේදී බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන්ට පනවා තිබූ සංචාරක අවදානම ලිහිල් කරන ලෙස විදේශ අමාත්‍යාංශය බ්‍රිතාන්‍ය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී එහි ලේකම් කරුණාතිලක අමුණුගම සඳහන් කළේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හරහා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි. බ්‍රිතාන්‍ය රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොන්දේසි කිහිපයක් යටතේ එරට පුරවැසියන්ට අවදානම් පනවා තිබුණා. එහෙත් දැන් රටේ පවතින ආරක්ෂාකාරී වාතාවරණය තුළ ඔවුන්ට කිසිදු අවදානමක් නොමැති බවයි විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ.