මේ අවුරුද්දේ කොවුල් නාදයේ අඩුවක්.

Saturday, 13 April 2013 - 18:58

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

සිංහල හා හින්දු අලූත් අවුරුද්ද සමරන බක් මාසය උදාවී ඇති බවට සංඥා කරන කොවුලාගේ නාදය මෙවර සිංහල හා හින්දු අලූත් අවුරුදු සමයේදී අසන්නට ලැබීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා. සැබවින්ම ඊට හේතුව කුමක්දැයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කරුණු විමසුවේ පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධනගෙන්. කපුටු කූඩුවේ බිත්තර දමන කොවුලා සැලකෙන්නේ පරපුටුවෙකු ලෙසයි. ඒ අනුව මෙවර අවුරුදු සමයට පෙර කපුටා කූඩු තැනීම, කොවුලාගේ නාදය මෙවර අවුරුදු සමයේදී අඩුවීමට හේතුව බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරන පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන.

[MP3]s57115[/MP3]