බේරේ වැවේ නාඳුනන මළ සිරුරක්.

Wednesday, 17 April 2013 - 8:53

%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A.පිටකොටුව - බැස්ටියන් මාවත ආසන්නයේ බේරේ වැවේ පාවෙමින් තිබෙන නාඳුනන මළ සිරුරක් පොලීසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ වනවිට මළ සිරුර ගොඩගැනීම සඳහා නාවික හමුදාවේ සහාය ලබා ගැනෙන බවයි කොටුව පොලීසියේ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ. බේරේ වැවේ පාවෙමින් තිබූ මළ සිරුර පිළිබදව කොටුව පොලීසියට වාර්තා වී ඇත්තේ අද (17) උදෑසනයි.