බන්ධනාගාර රැදවියන්ගේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කිරීමට පියවර.

Saturday, 20 April 2013 - 8:03

%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB.

බන්ධනාගාරය රැදවියන්ට අදාළ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සැකසීමට නීතිපතිවරයා එකඟත්වය පළ කර තිබෙනවා. ඒ, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් චන්ද්‍රරත්න පල්ලේගම සමග පැවැති සාකච්ඡාවකදී. ඒ පිළිබදව අනුරාධපුරයේ දී ඊයේ (19) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයා.

 

[MP3]s57462_1[/MP3]                                                

 

බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ගැටළුවලට ද කඩිනමින් විසදුම් ලබාදෙන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

 
[MP3]s57462_2[/MP3]