කූඩන්කුලම් විදුලි උත්පාදනය ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අත්හිටුවයි.

Thursday, 25 April 2013 - 7:59

%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.

මතබේදාත්මක දකුණු ඉන්දීය කූඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ (24) නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙම න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදිකිරීමෙන් එහි බලපෑම ශ්‍රි ලංකාවටද ඇතිවිය හැකි බවට පළවූ මතවාදයත් සමග,  පසුගිය දිනවල දෙරට අතර සංවාදයක්ද ඇතිවුණා. ඒ අනුව එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳව මතුවූයේ බරපතල ගැටළුවක්.
 
[MP3]s57754[/MP3]