අසාත් සාලි අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු දෙකක්.

Thursday, 02 May 2013 - 18:53

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අදහස් පළ කිරීම සහ වාර්ගික ආගමික කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් ඇතිවන අයුරින් අදහස් පළ කිරීම නිසා කොළඹ හිටපු නියෝජ්‍ය පුරපති අසාත් සාලි අත්අඩංගුවට ගත් බව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා. කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල කියා සිටියේ ඒ සම්බන්ධයෙන් රහස් පොලිසිය වෙත පැමිණිලි කිහිපයක්ද ලැබී තිබූ බවයි.

 [MP3]s58209_1[/MP3]

අත්අඩංගුවට ගත් අසාත් සාලිගෙන් පැය 48 රඳවා ගැනීමේ නියෝගය මත තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරමින් සිටින බවද ඔහු කියා සිටියා.

 
[MP3]s58209_2[/MP3]