රෝහලේ සිට අධිකරණයට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා යළිත් රෝහලට.

Monday, 06 May 2013 - 19:06

%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A.+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%A7.නවලෝක රෝහලේ සිට අධිකරණයට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා යළි එම රෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරුණා. ඒ, මන්ත්‍රිවරයා අද (06) අධිකරණය හමුවේ  විභාග වන නඩුවකට පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුවයි. මුල්ලේරියාව සිද්ධියේ දී හිසට වෙඩි වැදී මාරාන්තික තුවාල ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මීට පෙර සිංගප්පූරු රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබුවා. පසුව දිවයිනට පැමිණි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කෙරුණේ කොළඹ නවලෝක රෝහලටයි.