උපයෝගීතා කොමිසමෙන් නව විදුලි ගාස්තු ක්‍රමයක්.

Friday, 10 May 2013 - 7:54

%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

අප්‍රේල් 20 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නව විදුලි ගාස්තු ක්‍රමයක් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ඊයේ (09) අනුමත කළා. ඒ අනුව පෙර පැවති කාණ්ඩ මිල ක්‍රමය යළිත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. එනම් පාරිභෝජනය කරන විවිධ ඒකක කාණ්ඩ සඳහා විවිධ ඒකක මිල ගණන් අදාළ වන ක්‍රමයයි. එවිට සමස්ත පාරිභෝජනය අදාළ වන කාණ්ඩයේ ඒකක මිලෙන් මුළු ඒකක ප්‍රමාණය ගුණකර ගාස්තු ගණනය සිදු වන්නේ නැහැ.

ඒ අනුව ඒකක 30 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 03 බැගින් අය කෙරෙනවා. ඒකක 31 සිට 60 දක්වා ඒකකයකට අය කෙරෙන්නේ රුපියල් 04 යි ශත 70 ක්. ඒ අනුව ඒකක 60 දක්වා විදුලි බිලෙහි කිසිදු වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ.

එහෙත් ඒකක 60 ට වඩා වැඩියෙන් පාරිභෝජනය කරන්නේ නම් ඒකක 60 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 10 බැගින් ගෙවිය යුතුයි. ඒකක 61 සිට 90 දක්වා ඒකකයට රුපියල් 12 බැගින් ගෙවිය යුතුයි. ඒකක 91 සිට 120 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 26 යි ශත 50 බැගින් ගෙවිය යුතු වනවා. ඒකක 121 සිට 180 දක්වා ඒකකයට රුපියල් 30 යි ශත 50 බැගින් ගෙවිය යුතු බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසන්නේ. ඒකක 180 ට වැඩි නම් ඒකකයකට රුපියල් 42 බැගින් ගෙවිය යුතුයි.

ඒකක 30 දක්වා ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව 25% ක් වන අතර, මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 30 ක්. ඒකක 31 සිට 60 දක්වා ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව 35% යි. මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 60 යි. ඒකක 61 සිට 90 දක්වා ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව 10% ක් වන අතර ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 90 ක්. ඒකක 91 සිට 120 දක්වා සහ 121 සිට 180 දක්වා ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව 40%  බැගින් අය වී මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව ද රුපියල් 315 බැගින් අයවනවා. ඒකක 180 ට වඩා වැඩි නම් ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව 40% ක් වූවත්, මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 420 ක්.ඉදිරි දින කිහිපයේ වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් (වීඩියෝ)
Monday, 25 May 2020 - 22:40

දිවයිනට ආසන්න පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැලඹිලි තත්ත්වයක් හේතුවෙන්... Read More

කටාර්හි අතරමං වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නවාතැන් දෙන්න එරට වැඩබලන තානාපතිට උපදෙස් (වීඩියෝ)
Monday, 25 May 2020 - 22:15

විදේශ ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් රැගෙන කටාර්හි සිට අද මෙරටට පැමිණීමට... Read More

සහල් මාෆියාව මහා පරිමාණ මෝල් හිමියන්ගේ මවා පෑමක් - සිල්ලර ව්‍යාපාරික සංගමයෙන් චෝදනා (වීඩියෝ)
Monday, 25 May 2020 - 21:49

මෙරට සහල් මාෆියාව මහා පරිමාණ මෝල් හිමියන්ගේ මවා පෑමක් බවත්... Read More