"මහසෙන්" සුළි කුණාටුවේ බලපෑම තවදුරටත්.

Monday, 13 May 2013 - 7:43

%22%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%22+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A.

දිවයිනට නැගෙනහිර දෙසින් ස්ථාපිතව ඇති මහසෙන් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මුහුදේ සහ ගොඩබිම තද සුළං සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ වනවිටත් මෙම සුළි කුණාටුව පවතින්නේ නැගෙනහිර දෙසින් කිලෝමීටර් 600 ක් පමණ දිවයිනට ළංව කේන්ද්‍රගතව බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

සුළි කුණාටුවේ බලපෑම මත ඉදිරි පැය 24 තුළද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට සුළං සමග වැසි ඇතිවිය හැකියි. මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමලය, යාපනයේ සිට මඩකලපුව දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශයේ ධීවර කටයුතු තවදුරටත් අවදානම් බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ පබෝධනී කරුණාපාල සඳහන් කළේ.
 
[MP3]s58858[/MP3]