ජනතාවට නැත්නම් පන්සල්වලටත් එපා. රාවණා බලය කියයි.

Tuesday, 14 May 2013 - 19:28

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F.+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AB%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.විදුලි බිල වැඩිවීම නිසා ජනතාවට සහනයක් නොමැති බැවින් වෙහෙර විහාරස්ථානවලටත් විදුලි බිලෙන් සහන අනවශ්‍ය බව රාවණා බලය සංවිධානය පවසනවා. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියන්  මේ බව සඳහන් කළා.  

[MP3]s58969[/MP3]