ආනයනික සීනිවල ආසනික්. - මෙරට පරීක්ෂණයකින් හෙළි වේ.

Wednesday, 15 May 2013 - 7:45

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+-+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A.තමන් සිදුකළ පර්යේෂණ අනුවත් ආනයනික සීනිවල ආසනික් අඩංගු බවට අනාවරණ වූ බව  රජරට සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨයේ කථිකාචාර්ය වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ ආනයනික සීනිවලට සාපේක්ෂව මෙරට නිෂ්පාදනය කරන රතු සීනි ගුණාත්මක අතින් ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.

[MP3]s58981[/MP3]