පිරිපහදුව නැවැත්වීම ගැන ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් පරීක්ෂණයක්.

Thursday, 16 May 2013 - 7:21

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A2+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ පිරිපහදු කටයුතු තාවකාලිකව නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා. එහි  කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සුසන්ත ද සිල්වා සඳහන් කළේ පිරිපහදුවේ ගබඩා හිස්වන තුරු බොරතෙල් ආනයනය නොකිරීම ගැටළුවක් බවයි. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදුකර ඊට සම්බන්ධ නිලධාරින්ට එරෙහිව අවශ්‍ය විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත කියා සිටියේ.

 

[MP3]s59042[/MP3]

 
පිරිපහදු කිරීම සඳහා බොර තෙල් නොමැතිවීම හේතුවෙන් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව දින 05 ක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට සංස්ථාව ඊයේ තීරණය කළා.