එ.ජා.ප. නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ජනතාව අතරට.

Thursday, 16 May 2013 - 12:49

%E0%B6%91.%E0%B6%A2%E0%B7%8F.%E0%B6%B4.+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%A7.එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සකස් කළ නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත පිළිබඳ ජනතා අදහස් විමසීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා. කොළඹ අද (16) පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතීඥ විජයදාස රාජපක්ෂ කියා සිටියේ ඒ සඳහා එම කෙටුම්පත ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කරන බවයි.

[MP3]s59070_1[/MP3]                    

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සකස් කර ඇති යෝජිත නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතට අනුව ඇමති ධුර 25 දක්වා සීමාකර රාජ්‍ය ඇමති ධුර 7 ක් නම් කර තිබෙනවා. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 30 ක්. ජනාධිපතිවරයා සතු විධායක බලතල පාර්ලිමේන්තුවට සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නව කෙටුම්පත මගින් පවරා ඇති බවයි මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ කියා සිටියේ.

[MP3]s59070_2[/MP3]