ජනපතිගේ උගන්ඩා සංචාරය අවසන්.

Thursday, 16 May 2013 - 19:51

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල 07 වන පළාත් පාලන සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා උගන්ඩාවේ සිව්දින නිල සංචාරයක නිරත වූ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල සංචාරය අදින් අවසන් වනවා. ඒ, සම්බන්ධයෙන් උගන්ඩාවේ කම්පාලා අගනුවර සිට තොරතුරු ගෙන එන ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් විජයානන්ද හේරත්.

[MP3]s59094[/MP3]