පෙළපාලියට පෙළපාලියක් නම් වර්ජනයට වර්ජනයක් කරන්න. - ලාල්කාන්ත.

Friday, 17 May 2013 - 7:48

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+-++++++%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD.

ලබන 21 වැනිදා පැවැත්වෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට එක්වන ලෙස ආණ්ඩුවටද වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කිරීමේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව විවෘත ආරාධනයක් සිදුකළා. වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කිරීමේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව මැයි 21 වැනිදා සංවිධාන කර ඇති වැඩවර්ජනයට සහය පළ කරමින් ඊයේ (16) කොළඹ පැවති විශේෂ වෘත්තීය සමිති නියෝජිත සමුළුවේදී අදහස් දක්වමිනුයි එහි කමිටු සාමාජික කේ.ඞී.ලාල්කාන්ත මෙම ආරාධනාව සිදුකළේ.

[MP3]s59105_1[/MP3]

කෙසේ වෙතත්, කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සමකැඳවුම්කරු එස්.අමරසිංහ අභියෝග කළේ 21 වැනිදා පැවැත්වෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හැකිනම් සාර්ථකව සිදුකර පෙන්වන ලෙසයි.

[MP3]s59105_2[/MP3]