හිටපු අගවිනිසුරුවරියගෙන් වාචික පිළිතුරු.

Friday, 17 May 2013 - 18:41

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94.

හිටපු අගවිනිසුරු ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක අද (17) නැවතත් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටියා. ඒ, අයථා ලෙස වත්කම් උපයා ඇති බවට ඇයට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පැමිණිල්ලට අදාළව වාචිකව පිළිතුරු සපයන ලෙස එම කොමිෂන් සභාව කළ දැනුම්දීමකට අනුවයි. සිය නීතිඥයින් සමග කොමිෂන් සභාව හමුවේ අද (17) පෙනී සිටි හිටපු අගවිනිසුරුවරිය මෙහිදී ඇයට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති චෝදනාවලට වාචිකව පිළිතුරු ලබාදී තිබෙනවා. කොමිෂන් සභාවේ නියෝජිතයින් ඇයට දැනුම් දී ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා ලබන 20 වන දා නැවත වරක් කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසයි.