විනිසුරු, නීතිඥ සුහදත්වය නිසා නඩු කල් නොයා යුතුයි. - අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්.

Friday, 17 May 2013 - 18:43

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%2C+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A5+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A.

විනිසුරුවරුන් සහ නීතිඥවරුන් අතර පවතින සුහදතාවය ඇතැම්විට ජනතාවගේ සුහදත්වය නොමැතිවීමට හේතු විය හැකි බව  අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් ප්‍රකාශ කළා. මාතර මහාධිකරණයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට අද (17) එක්වෙමින් අගවිනිසුරුවරයා කියා සිටියේ අධිකරණයේ ගොඩගැසී ඇති නඩු, අධිකරණය තුළින්ම විසඳා නොගතහොත් ඒ සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීමට නියත වශයෙන්ම සිදුවනු ඇති බවයි.

 
[MP3]s59164[/MP3]