හෙද හෙදියන්ටත් උපාධි ලැබේද?

Friday, 17 May 2013 - 19:17

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%AF%3F

හෙද හෙදියන්ට උපාධි ප්‍රදානය කිරීමට දැන් කාලය එළඹ ඇති බවට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අද (17) යෝජනා කළා. ඒ, අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැති හෙද ගුණ සැමරුම් උත්සවය අමතමින්.

 

[MP3]s59167[/MP3]