වෙසක් අසිරියට බාධා කළොත් එජාපයෙන් නීති ආධාර.

Saturday, 18 May 2013 - 12:47

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB.

වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව පවත්වන දන්සැල්, තොරණ සහ කූඩු ප්‍රදර්ශනවලට බාධා එල්ලවුවහොත් ඒ වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පෙනී සිටින බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. කරුවලගස්වැව - 17 කණුව ප්‍රදේශයේ අද පැවති පක්ෂ සාමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළා. මෙවර වෙසක් වැඩසටහන්වලට බාධා එල්ලවුවහොත් ඒ වෙනුවෙන් සිය පක්ෂය නීතිමය ආධාර ලබාදීමට සූදානම් බවයි විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

 

[MP3]s59198[/MP3]