කැළණියේ ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ පිළිස්සුණු මළ සිරුර සොයාගැනේ.

Monday, 20 May 2013 - 14:13

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A.

කැළණිය - හතේ කණුව ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ මළ සිරුරක් පොලීසිය විසින් අද උදෑසන සොයාගනු ලැබුවා. පොලීසිය කියා සිටියේ මෙම මළසිරුර සොයාගන්නා අවස්ථාවේදී එහි පිළිස්සුම් තුවාල තිබූ බවයි. ව්‍යාපාරිකයාගේ ගෙවත්තේ තිබී මෙම මළ සිරුර සොයාගෙන ඇත්තේ ඔහුගේ ඥාතීන් කළ දැනුම්දීමකට අනුවයි. මෙය සියදිවි හානිකරගැනීමක්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන බව පොලීසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.