ආනයනික කිරිපිටිවල විෂ නෑ. W. H. O.

Tuesday, 21 May 2013 - 7:35

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%91.+W.+H.+O.

මෙරටට ආනයනය කරන කිරිපිටිවල ඩයිසයිනමයිඞ් නැමති රසායනිකය අන්තර්ගත නොවන බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් දැනුම්දී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. පසුගිය කාල සීමාව තුළ මෙරටට ආනයනය කරන කිරිපිටිවල මිනිස් සිරුරට අහිතකර ඩයිසයිනමයිඞ් ඇති බවට රාවයක් පැතිර ගියා. අනතුරුව මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කිරිපිටි ආනයනය කිරීමේදි අදාළ රසායනිකය නොමැති බවට සහතිකයක් ලබාගැනීමද අනිවාර්ය කළා.

 
මීට අමතරවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර හා පරීක්ෂණ ඒකකය විසින් අදාල රසායනිකය කොපමණ ප්‍රමාණවලින් ආනයනික කිරිපිටිවල අඩංගු වන්නේද යන්න පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් විමසීමක් කළේ. එයට පිළිතුරු ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් දැනුම් දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන කිරිපිටිවල මිනිස් සිරුරට අහිතකර වන ප්‍රතිශතයන්ගෙන් ඩයිසයිනමයිඞ් නමැති රසායනිකය අඩංගු නොවන බවයි. මේ හේතුවෙන් කිරිපිටි භාවිතයේදී අනියත බියක් ඇතිකරගත යුතු නොවන බවද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් තවදුරටත් දැනුම් දී තිබෙනවා.